سه شنبه 30 بهمن 1397
خانه بانک اطلاعات مشاغل (تجاری-اداری-دولتی و عمومی)
"شبکه های صدا و سیما" زمان جستجو: 0.04 ثانیه
شبکه نسیم limited

شبکه نسیم

-: 27862100
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
دو سيما روابط عمومي limited

دو سيما روابط عمومي

-: 88771101
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
يك سيما روابط عمومي limited

يك سيما روابط عمومي

-: 22013901
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
شبکه ورزش limited

شبکه ورزش

-: 27861800
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
جهاني جام جم  روابط عمومي limited

جهاني جام جم روابط عمومي

-: 22373250
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
سه سيماروابط عمومي limited

سه سيماروابط عمومي

-: 22040092
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
چهار سيما روابط عمومي limited

چهار سيما روابط عمومي

-: 22024858
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
خبر  روابط عمومي limited

خبر روابط عمومي

-: 22163292
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
قرآن سيما  روابط عمومي limited

قرآن سيما روابط عمومي

-: 22034043
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
العالم روابط عمومي limited

العالم روابط عمومي

-: 22168720
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
شبکه سلامت limited

شبکه سلامت

-: 27861900
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
پنج سيما روابط عمومي limited

پنج سيما روابط عمومي

-: 88778990
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
شبکه سحر limited

شبکه سحر

-: 22041096
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
شبکه های صدا و سیما : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر
شبکه پیام سیما limited

شبکه پیام سیما

-: 22163976
منطقه 6 . خيابان ولي عصر (عج) ، خيابان جام جم، ساختمان بصيرت ، اداره كل روابط عمومي
آب نما آبشار آکواریوم : شبکه های صدا و سیما
اطلاعات بيشتر