شنبه 02 خرداد 1394
باغانی limited
عکاسی و لوازم عکاسی
نوع شغل: عکاسی و لوازم عکاسی
شرح فعالیت: عکاسی
مدیر: علی باغانی
شماره تماس: 33862958
منطقه شهرداری: منطقه 15
آدرس: مسعودیه،خ ابومسلم
پلاک 117
لطفاً کمی صبر نمایید ...
دانلود اپلیکیشن موبایل همراه یاب مشاغل