شنبه 18 مهر 1394
عکاسی و لوازم عکاسی
نوع شغل: عکاسی و لوازم عکاسی
شرح فعالیت: عکاسی
مدیر: علی باغانی
شماره تماس: 33862958
منطقه شهرداری: منطقه 15
آدرس: مسعودیه،خ ابومسلم پلاک 117
لطفاً کمی صبر نمایید ...