مراکز و ادارات دولتی
شرح فعالیت: ستاد مرکزی نیروی دریایی
شماره تماس: 73900-1
منطقه شهرداری: منطقه 4
آدرس: م. رسالت - خ. نیروی دریایی - پادگان کوهک
لطفاً کمی صبر نمایید ...